Øygarden Havkajakk Klubb

Padling på Storhav

Hjemme

Om oss

Tar kontakt

Utdanning

Hva gjør vi?

Aktivitets Kalendar

Aktiviteter Nov.-Des.

Aktiviteter Jan.-Feb.

Aktiviteter Mar.-Apr.

Aktiviteter Mai-Juni

Aktiviteter Jul.-Aug.

Aktiviteter Sep.-Okt.

Prosjekter

Hvem er vi?

Linker

Spørsmål og svar

Foto Galleri

Nyheter

Møteplasser

Leierplasser

Destinasjoner

Det finnes mange 100 leirplasser vest fra Bergen hvis du er ute med kajakk. Noen ganger er det vankelig å komme på land spesielt med lit vind og dønning

Flatøyna

Text Box: Færøyna

Hisøyna

 

Text Box:

Langøyna

Løno

Sandøyna

Leirplasser